ગુજરાત ચૂંટણી 2022 તારીખ: જાણો કયા જિલ્લામાં ક્યારે મતદાન યોજાશે

1) કચ્છ જિલ્લો:

બેઠકોના નામ: અબડાસા, માંડવી, ભુજ, અંજાર, ગાંધીધામ, રાપર
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

2) બનાસકાંઠા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: વાવ, થરાદ, ધાનેરા, દાંતા ST, વડગામ SC, પાલનપુર, ડીસા, દિયોદર, કાંકરેજ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

3) પાટણ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: રાધનપુર, ચાણસ્મા, પાટણ, સિદ્ધપુર
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

4) મહેસાણા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ખેરાલુ, ઉંઝા, વિસનગર, બેચરાજી, કડી, મહેસાણા, વિજાપુર
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

5) સાબરકાંઠા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ:હિંમતનગર, ઈડર, ખેડબ્રહ્મા (ST), પ્રાંતિજ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

6) અરવલ્લી જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ભિલોડા (ST), મોડાસા, બાયડ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

7) ગાંધીનગર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: દહેગામ, ગાંધીનગર દક્ષિણ, ગાંધીનગર ઉત્તર, માણસા, કલોલ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

8) અમદાવાદ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: વિરમગામ,સાણંદ, ઘાટલોડિયા, વેજલપુર, વટવા, એલિસબ્રિજ, નારાણપુરા, નિકોલ, નરોડા, ઠક્કરબાપા નગર, બાપુનગર, અમરાઈવાડી, દરિયાપુર, જમાલપુર-ખાડિયા, મણિનગર, દાણીલીમડા, સાબરમતી, અસારવા, દસક્રોઈ, ધોળકા, ધંધુકા
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 202

9) સુરેન્દ્રરનગર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: દસાડા SC, લીમડી, વઢવાણ, ચોટીલા, ધ્રાંગધ્રા
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

10) મોરબી જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: મોરબી, ટંકારા, વાંકાનેર
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

11) રાજકોટ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: રાજકોટ પૂર્વ, રાજકોટ પશ્વિમ, રાજકોટ દક્ષિણ, રાજકોટ ગ્રામ્ય (SC), જસદણ, ગોંડલ, જેતપુર, ધોરાજી
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

12) જામનગર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: કાલાવડ, જામનગર (ગ્રામ્ય), જામનગર (ઉત્તર), જામનગર દક્ષિણ, જામજોધપુર, ખંભાળિયા, દ્વારકા, પોરબંદર
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

13) દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ખંભાળિયા, દ્વારકા, પોરબંદર
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

14) પોરબંદર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: કુતિયાણા, માણાવદર
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

15) જૂનાગઢ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: જૂનાગઢ, વીસાવદર, કેશોદ, માંગરોળ
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

16) ગીર-સોમનાથ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: સોમનાથ, તલાલા, કોડિનાર, ઉના
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

17) અમરેલી જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ધારી, અમરેલી, લાઠી, સાવરકુંડલા, રાજુલા’
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

18) ભાવનગર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: મહુવા, તળાજા, ગારિયાધર, પાલીતાણા, ભાવનગર ગ્રામ્ય, ભાવનગર પૂર્વ, ભાવનગર પશ્વિમ
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

19) બોટાદ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ગઢડા SC, બોટાદ
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

20) આણંદ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ખંભાત, બોરસદ, આંકલાવ, ઉમરેઠ, આણંદ, પેટલાદ, સોજિત્રા
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

21) ખેડા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: માતર, નડિયાદ, મહેમદાબાદ, મહુધા, ઠાસરા, કપડવંજ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

22) મહીસાગર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: બાલાસિનોર, લુણાવાડા, સંતરામપુર
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

23) પંચમહાલ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ:  શહેરા, મોરવાહડફ, ગોધરા, કાલોલ, હાલોલ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

24) દાહોદ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: ફતેપુરા, ઝાલોદ, લીમખેડા, દાહોદ, ગરબાડા, દેવગઢ બારિયા
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

25) વડોદરા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: સાવલી, વાઘોડિયા, ડભોઈ, વડોદરા શહેર (SC), સયાજીગંજ, અકોટા, રાવપુરા, માંજલપુર, પાદરા, કરઝણ
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

26) છોટાઉદેપુર જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: છોટાઉદેપુર, જેતપુર (ST)
ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022

27) નર્મદા જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: નાંદોદ (ST), દેડિયાપાડા (ST)
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

28) ભરૂચ જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: જંબુસર, વાગરા, ઝઘડિયા (ST), ભરૂચ, અંકલેશ્વર
ચૂંટણી તારીખ:પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

29) સુરત જિલ્લો:

બેઠકોના નામ: ઓલપાડ, માંગરોળ (ST), માંડવી, કામરેજ, સૂરત પૂર્વ, સુરત ઉત્તર, વરાછા રોડ, કારંજ, લિંબાયત, ઉધના, મજુરા, કતારગામ, સુરત પશ્ચિમ, ચોર્યાસી, બારડોલી (SC), મહુવા ST
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

 

30) તાપી જિલ્લો:
બેઠકોના નામ: વ્યારા ST, નિઝર ST
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

31) ડાંગ જિલ્લો
બેઠકોના નામ: ડાંગ (ST)
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

32) નવસારી જિલ્લો
બેઠકોના નામ: જલાલપોર, નવસારી, ગણદેવી, વાંસદા (ST)
ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022

Leave a Comment