ઘરમાં છુપાવીને રાખ્યા હતા 1 લાખ વંદા અને 300થી વધુ પ્રાણીઓ, ઘરની હવા પણ ઝેરી

[ad_1]

Viral News: એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કરીન કીઝ નામની આ મહિલાને જાનવરોનો ખૂબ શોખ હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઘરની હવા એટલી હાનિકારક હતી કે કોઈ અંદર લાંબો સમય રહી શકતું ન હતું.

Leave a Comment