તમારા ગામ અને શહેર ની નવી મતદારયાદી જાહેર 2022, ચેક કરો તમારું નામ આજે

  તમારા ગામ અને શહેર ની નવી મતદારયાદી 2022 : તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબ ની મતદાર યાદી , PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો , ગુજરાત ગામ મતદાર યાદી …

તમારા ગામ અને શહેર ની નવી મતદારયાદી જાહેર 2022, ચેક કરો તમારું નામ આજે Read More

ગુજરાત ચૂંટણી 2022 તારીખ: જાણો કયા જિલ્લામાં ક્યારે મતદાન યોજાશે

1) કચ્છ જિલ્લો: બેઠકોના નામ: અબડાસા, માંડવી, ભુજ, અંજાર, ગાંધીધામ, રાપર ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022 2) બનાસકાંઠા જિલ્લો: બેઠકોના નામ: વાવ, થરાદ, ધાનેરા, દાંતા ST, વડગામ SC, પાલનપુર, ડીસા, …

ગુજરાત ચૂંટણી 2022 તારીખ: જાણો કયા જિલ્લામાં ક્યારે મતદાન યોજાશે Read More

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 – જાણો ક્યારે યોજાશે મતદાન

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022:The Election Commission will announce the schedule of the Gujarat Assembly election on Thursday at 12 noon. Last month, the EC announced the schedule of the Himachal …

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 – જાણો ક્યારે યોજાશે મતદાન Read More