તમારા ગામ અને શહેર ની નવી મતદારયાદી જાહેર 2022, ચેક કરો તમારું નામ આજે

  તમારા ગામ અને શહેર ની નવી મતદારયાદી 2022 : તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબ ની મતદાર યાદી , PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો , ગુજરાત ગામ મતદાર યાદી 2022, ગુજરાત શહેર મતદાર યાદી 2022 ગુજરાત ગામ શહેર મતદાર યાદી 2022 તમારા ગામની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. એક નવી…

ગુજરાત ચૂંટણી 2022 તારીખ: જાણો કયા જિલ્લામાં ક્યારે મતદાન યોજાશે

1) કચ્છ જિલ્લો: બેઠકોના નામ: અબડાસા, માંડવી, ભુજ, અંજાર, ગાંધીધામ, રાપર ચૂંટણી તારીખ: પહેલી ડિસેમ્બર, 2022 2) બનાસકાંઠા જિલ્લો: બેઠકોના નામ: વાવ, થરાદ, ધાનેરા, દાંતા ST, વડગામ SC, પાલનપુર, ડીસા, દિયોદર, કાંકરેજ ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022 3) પાટણ જિલ્લો: બેઠકોના નામ: રાધનપુર, ચાણસ્મા, પાટણ, સિદ્ધપુર ચૂંટણી તારીખ: પાંચમી ડિસેમ્બર, 2022 4) મહેસાણા જિલ્લો: બેઠકોના…

During the Junagadh parikrama, the youth caught the monkey by its tail

During the Junagadh parikrama, the youth caught the monkey by its tail

We go to many places during the holidays and have fun but we also see in social media that many people are doing many activities while they are going for a walk. In Junagadh, Leeli Parikrama has officially started, people are doing Leeli Parikrama to pay their respects. But an incident of monkey harassment has…

Indian Air force Agniveer Recruitment 2022

Indian Air force Agniveer Recruitment 2022

Indian Air Force Agniveer Recruitment 2022:The Indian Air Force (IAF) is all set for the Bharti of Agniveers in the Indian Air Force via the Air Force Agneepath Vayu (01/2023). Indian Airforce Agniveer Vayu Recruitment 2022 notification has been released on 29 October 2022. Aspirants can check the official notification given in this article and…

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 – જાણો ક્યારે યોજાશે મતદાન

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022:The Election Commission will announce the schedule of the Gujarat Assembly election on Thursday at 12 noon. Last month, the EC announced the schedule of the Himachal Pradesh election and faced questions as to why it skipped announcing the schedule of the Gujarat Assembly Election 2022. Chief election commissioner Rajiv Kumar explained…